Skip to main content

Masa rotundă “Provocări europene şi nationale cu privire la eficienţa energetică a clădirilor”

ROENEF a organizat în data de 13 iulie masa rotundă “Provocări europene şi nationale cu privire la eficienta energetică a clădirilor”, un eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților centrale și locale, sectorului bancar, mediului academic, asociațiilor profesionale şi ai industriei.
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa dlui. Adrian Joyce, Directorul Renovate Europe Campaign, care a prezentat stadiul negocierilor în cadrul Trialogului pe tema revizuirii Directiviei privind Performanţa Energetică a Clădirilor, evidenţiând importanța adoptării Standardelor Minime de Performanță Energetică (MEPS) și redimensionarea Certificatelor de Performanță Energetică (EPC), elemente principale în cadrul dezbaterilor europene.

În cadrul întâlnirii au fost discutate subiecte precum provocările la nivel naţional cu privire la implementarea Strategiei Naţionale de Renovare pe Termen Lung a Clădirilor, a Strategiei de Dezvoltare Durabilă, a implementării programelor de finanţare privind eficienţa energetică în clădiri publice şi case unifamiliale şi stadiul revizuirii acestora, precum şi necesitatea intensificării parteneriatului interinstituţional între administraţia centrală şi asociaţiile neguvernamentale şi profesionale.

Renovarea aprofundată a clădirilor reprezintă o prioritate atât la nivel european cât şi naţional şi o enormă oportunitate în acelaşi timp pentru dezvoltarea economică sustenabilă, economia de energie şi securitate energetică şi pentru atingerea ţintei de neutralitate climatică la nivelul anului 2050.