Skip to main content

Asociaţia ROENEF salută Iniţiativa „Valul de renovări ale clădirilor”: până în 2030 ar putea fi renovate 35 de milioane de clădiri şi ar putea fi create până la 160.000 de locuri de muncă „verzi” suplimentare în sectorul construcţiilor.

Asociaţia ROENEF salută decizia Comisiei Europeane de a dubla rata de renovare a clădirilor în următorii zece ani, pentru a creşte eficienţa energetică a acestora şi a accelera tranziţia la neutralitate climatică.

Renovarea stocului de clădiri reprezintă o condiție prealabilă pentru atingerea oricăruia dintre obiectivele ecologice ale UE, clădirile fiind responsabile de consumul a 40% din energia primară și de 36% din emisiile de CO2. Cererea de energie a fondului imobiliar din UE trebuie redusă cu 80% până în 2050 pentru a îndeplini obiectivele pe termen lung ale UE privind neutralitatea climatică și îndeplinirea angajamentelor Acordului de la Paris.

Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung prevede un buget necesar de cca. 13 miliarde euro pentru renovarea clădirilor până în 2030 în vederea respectării angajamentelor europene cu privire la rata de renovare, reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Renovarea energetică este recunoscută pe scară largă pentru a stimula crearea imediată de locuri de muncă, îmbunătățind în același timp sănătatea cetățenilor și făcând casele și clădirile noastre mai puțin dependente de energie, mai sănătoase şi cu impact pozitiv asupra mediului pe termen lung.

Investițiile în renovarea energetică a clădirilor pot demonstra un impact clar: fiecare milion de euro investit în renovarea energetică a clădirilor generează în medie 18 noi locuri de muncă.

“În acest context, România trebuie să-şi ajusteze viziunea strategică în privinţa priorităţilor de investiţii, atât din perspectiva redresării economice şi rezilienţei cât şi din perspectiva unei dezvoltări durabile. Renovarea energetică a clădirilor are cel mai mare potenţial de a genera creştere economică, noi locuri de muncă şi de a reducere semnificativ emisiile de CO2”, a menţionat dl. Mihai Moia, Director Excutiv ROENEF. „În contextul în care Ministerul Fondurilor Europene coordonează la nivel naţional procesul de elaborare a Planului Național de Redresare și Reziliență care urmează să fie prezentat Comisiei Europene în data de 15 octombrie 2020, ar trebui alocat un buget de circa 4 miliarde euro pentru investiţiile în renovarea energetică clădirilor, în contextul în care un procent de 37% din bugetul total trebuie alocat pentru proiecte cu impact pentru reducerea emisiilor de carbon, iar ponderea emisiilor de carbon generate de clădiri la nivelul UE reprezinte 36% (40% în România)”, a mai adăugat dl. Moia.