Skip to main content

European Climate Foundation

Fundația Europeană pentru Climat (ECF) a fost înființată în 2008 ca o inițiativă filantropică majoră pentru a ajuta Europa să promoveze dezvoltarea unei societăți cu emisii scăzute de carbon și să joace un rol și mai puternic de lidership la nivel internațional pentru atenuarea schimbărilor climatice. Fundația funcționează prin mai multe inițiative sectoriale, transversale și regionale și colaborează cu o rețea vastă de parteneri pentru a accelera progresul către acest obiectiv comun.